Skip to content

Pizzy

Güvenli Alan Kontrolü Ve Yönetimi Sistemi

Uygulama özellikleri

Mail Desteği

Uygulama üzerinden görevler oluşturulabilmekte ve istenildiğinde istenilen kişilere mail gönderilebilmektedir.

Personel Bilgi Yönetimi

Ad, Soyad, TC kimlik No, Unvan, Birim, Departman, Dahili No, Adres, Cep Telefonu gibi bilgileri kayıt altına alınmakta/düzenlenebilmektedir.

Raporlama

Uygulamaya giriş yapan kullanıcıların yaptığı işlemler, işlem yapan kişi, yapılan işlem türü (ekleme, silme, güncelleme) ve işlem yapılan tarih etiketi ile kayıt altına alınmakta ve raporlanabilmektedir.

Ödeme Takip & Bakiye Denetimi

Tüm harcamalar anlık veya geriye dönük olarak personel, ürün, ürün grubu türlerinde raporlanabilmektedir.

Her modül için web tabanlı tek bir yönetim ara yüzü sağlanmaktadır ve uygulamaya giriş yüz tanıma, parmak damar izi ya da kullanıcı adı ve şifresi ile sağlanabilmektedir.

Back To Top