Skip to content

Staj Takip

Üniversite öğrencilerinin staj yaparak deneyim elde etme olanağı sağlayan uygulamadır.

Uygulama özellikleri

Tanımlar

İşverenler Modülünde işveren tanımlayabilir tanımlanan işverene rol olarak yönetici / kullanıcı tanımlayabilir, düzenleyebilir, işveren kullanıcılarına sistemde bulunan giriş şifrelerini tekrar e-posta ile gönderebilir.

Aday İşlemleri

Öğrenci e – devlet üzerinden başvuru yapmaktadır. Yeterlilik kriterlerine göre  verdiği cevaplar grafik halinde gösterilmektedir.

Toplu SMS / E-Posta Gönderme

Listelenen adaylar içerisinden tek tek yada tümünü seç diyerek SMS / E-Posta gönderilecek adayların seçimini yaptıktan sonra gönderilecek mesaj türünü ve mesajı şablonlar arasından seçerek adaylara SMS /  E-Posta gönderimi yapabilmektedir.

Bilgilendirme

Kısa Mesaj Şablonu modülünde adaylara sistem üzerinden gönderilen kısa mesajların şablonlarını tanımlayabilir düzenleyebilir silinebilmektedir.

Sınav Modülü

Sınav Atama modülünde sınav seçilir sınavın tarihi, saati, süresi, sınav süresinden önce girenler, sınavı bitirenler, süresi bitenler ve adaylara gönderilecek sınav bilgilendirme ve sınav linkini tanımlayabilir sınava girecek adayların atamalarını yapabilir, düzenleyebilir silebilir.

Analitikler

Nihaî Stajyer Analitikleri modülünde çok kapsamlı bir şekilde işveren, üniversite, bölüm, yabancı dil ,çift anadal, erasmus, mevlana, yandal, sıradışı başarısı olanlar yeterlilik puanlarına göre nihaî analitiklerini hesaplayan ve listeleyen rapor modülüdür.

Staj Takip Projesi üniversitelerde eğitim gören ve staj yaparak deneyim kazanmak isteyen öğrencilerin Staj Takip platformu üzerinden staj imkânı yakalamasına olanak sağlamaktadır.

Back To Top