Skip to content

Tufting Üretim ERP

Tufting üretim süreçleri barkodlama yapılarak gelişmiş ERP sisteminden takip edilmektedir.

Halı stok kartlarına ait bilgiler

Kalite, Desen, Ebat, Palet, Zemin Rengi, Bordür Rengi, Oyma, Deri, Sim gibi halıya ait bilgilerin parametrik bir şekilde tanımlanması sağlanır. Sipariş girişi ile birlikte barkod numaraları otomatik olarak oluşur. Hem desen hem de tezgahlara veri gönderme anında gereken detaylar baştan belirlenir ve bu bilgiler belirlenen kriterlere göre ilgili yazılımlara gönderilir.

Koleksiyon tanımları

Özellikle yurtiçi piyasada firmalar genellikle koleksiyon bazlı çalışmaktadırlar. Koleksiyon grupları ve koleksiyon tanımları yapılarak sipariş girişinde bilgilerin hızlı ve hatasız gelmesi sağlanabilir. Ayrıca koleksiyon bazında raporlamalar yapılabilir. Koleksiyon diğer önemli bir faydası da çeki listelerinden otomatik olarak koleksiyon bazında (ebat, palet vb gibi detaylara gerek kalmadan) irsaliye ve fatura oluşturulmasına imkan sağlamasıdır.

Müşteri bazında, müşteri grubu bazında veya genel bazda yapılabilecek barkod tasarımları

Özellikle yurtdışı siparişleri müşteriye özel olmaktadır. Halıların sırtlarına basılacak barkod etiketleri, bez etiketler veya tepe barkodları müşteriye özel olabilmektedir. Yurtiçi piyasada ise etiket tasarımları tek olsa da etiketler üzerinde müşteri bilgileri veya siparişe ait bazı bilgiler gerekmektedir. Bu ve benzeri nedenlerden ötürü çok sayıda barkod etiket şablonları tasarlanması ve bunların bazen müşteri, bazen müşteri grupları ile eşleştirilmesi ve siparişte seçilebiliyor olması gerekmektedir. Sık sık barkod etiket tasarımı yapılması gerektiğinden dolayı barkod etiket tasarımlarının görsel bir araçla sürükle bırak mantığı ile yapılabilmesi büyük kolaylık sağlamaktadır.

Desen arşivi yönetimi

Basit manada desen arşiv yönetimini yapan özellikleri barından Model ERP Desen Arşiv Yönetim yazılımı sayesinde desenler veri tabanına aktarılır ve istenildiği zaman sorgulamalar yapılır. Gerektiğinde dokuma için kullanılırlar.

Model ERP, desen arşiv yönetimi sistemleri ile ilgili iki seçenek sunmaktadır:

1 - DesignCOM entegrasyonu

Piyasada bilinen en gelişmiş desen arşiv yönetim yazılımı olan NedGraphics firmasına ait DesignCOM yazılımı Texcelle desen çizim programı ile entegre çalışan bir yazılımdır. Model ERP’de bir siparişe ait desenlerin varlığı sorgulanır ve desen arşivinde bulunmayan desenler için çizim iş emri oluşturulması için DesignCOM’a bilgiler gönderilir. DesignCOM otomatik olarak desen çizim iş emirlerini oluşturur ve desen şefi yeni gelen iş emirlerini desen çizen veya ebatlayan kişilere atar. Daha sonra çizilen desenler oldukça iş emirleri kapatılır. Model ERP ‘de tekrar sorgulama yapıldığında iş emirlerinin kapandığı ve çizimlerin artık arşivde olduğu görünür ve istenildiği zaman dokuma için kullanılabilir. Diğer bir entegrasyon noktası ise paletlerdir. Model ERP’de açılmış olan paletler ve renkler otomatik olarak DesignCOM’a gönderilir. Böylece DesignCOM’da elle palet tanımlama gereksinimi ortadan kalkar.

2 - Liberta planlama ve SVG tezgah yönetim entegrasyonu

Model ERP, Liberta tarafından geliştirilmiş en gelişmiş desen arşiv yazılımı olan Liberta Desen Arşivi yazılımı ile tam entegre çalışmaktadır. Model ERP’de bir siparişe ait desenlerin varlığı sorgulanır ve desen arşivinde bulunmayan desenler için çizim iş emri oluşturulması için Liberta Desen Arşivi’ne bilgiler gönderilir. Liberta Desen Arşivi otomatik olarak desen çizim iş emirlerini oluşturur ve desen şefi yeni gelen iş emirlerini desen çizen veya ebatlayan kişilere atar. Daha sonra çizilen desenler oldukça iş emirleri kapatılır. Model ERP ‘de tekrar sorgulama yapıldığında iş emirlerinin kapandığı ve çizimlerin artık arşivde olduğu görünür ve istenildiği zaman dokuma için kullanılabilir. Diğer bir entegrasyon noktası ise paletlerdir. Model ERP’de açılmış olan paletler ve renkler otomatik olarak Liberta Desen Arşivi’ne gönderilir. Böylece Liberta Desen Arşivi’ne elle palet tanımlama gereksinimi ortadan kalkar.

Müşteri siparişleri

Sipariş edilen ürün halı olunca ve siparişlerde çok fazla özel detay bilgi tutulması gerektiği için sadece halı üretimi yapan firmalara özel olarak tasarlanmış sipariş giriş ekranı bulunmaktadır.

 • Siparişin ön yüzünde genel bilgiler yer alırken desen, ebat, kenar formu gibi bilgiler siparişlerin detay sayfasında kolayca girilebilmektedir.
 • Paket set olacak halıların ebatlarına göre miktarlar aynı ekranda girilebilir.
 • Siparişe ait halılara basılacak barkod etiketlerinin cinsleri ve varsa kopya sayıları siparişlerde belirtilebilmektedir.
 • Barkod etiketi üzerinde çıkması istenilen müşteri ait bilgiler (renk, ebat vb gibi) sipariş girişinde tanımlanabilir. Örneğin ebatların cm değil de inç cinsinden çıkması isteniyorsa ebatların karşılarına inç karşılıklarının yazılabilmesi ve etiket basımlarında bu bilgilerin çıkmasının sağlanması.
 • Siparişe ait ekstra pek çok bilginin (üretim veya sevkiyata dair önemli notlar, ters-düz sarım, tutkal cinsi, kullanılacak stretch film cinsi vb gibi)
 • Özellikle yurtdışı müşterilerinin kendilerine ait kodlarla geçtikleri siparişlerin Model ERP’ye hızlı girişini sağlamak üzere kısa kod tanımlanması ve bu kısa kodlar kullanılarak çok hızlı bir şekilde sipariş girişinin sağlanabilmesi mümkündür.
 • Sipariş dökümlerinin alınabilmesi

Weavelink planlama modülü entegrasyonu

Model ERP, halı tezgahları konusunda piyasa lideri durumundaki Van De Wielle firmasına ait tezgah yönetim yazılımı olan Weavelink Planlama Modülü yazılımı ile tam entegre çalışan bir sisteme sahiptir. Liberta ve SVG yazılımı entegrasyonunun birebir aynısı Weavlink için de yapılmıştır. Diğer bir entegrasyon noktası ise paletlerdir. Model ERP’de açılmış olan paletler ve renkler otomatik olarak Weavelink’e gönderilir. Böylece Weavelink’te elle palet tanımlama gereksinimi ortadan kalkar.

Barkod basımı

Halı üretim takibi için en önemli noktalardan bir tanesi de barkod etiket basımıdır. Barkod etiketi halıların kimliklenmesi anlamına geldiği için yanlış etiket basımı çok büyük karışıklıklara ve maliyet kayıplarına neden olmaktadır. Model ERP içerisinde aşağıda liste olarak verilmiş olan tiplerde etiketler basılabilmektedir. Her bir etiket basım tipi başı başına kompleks iş kurallarına bağlıdır ve çok detay bilgi gerekmektedir. Model ERP içerisinde hatasız etiket basımı için oldukça fazla kontrol noktaları bulunmaktadır. Ayrıca herhangi bir ek yazılım olmadan hem bez etiket hem barkod etiketi Model ERP içerisinden basılabilir.

 • Programdan Barkod Etiketi Basımı
 • Siparişten Barkod Etiketi Basımı
 • Paket-Set İçin Barkod Etiketi Basımı
 • Tepe Barkodu Basımı
 • Bez Etiket Basımı
 • Kuşe Etiket Basımı

Mamül depo takibi

Sevkiyata hazır hale gelmiş ürünler mamul depo girişinde kablosuz el terminalleri ile okutularak kayıtlara girişi sağlanır. Mamul depoda raf takibi yapılmak istenirse barkodları okutulan halıların yerleştirildikleri raf bilgisi de el terminaline girilir. Raftan rafa aktarımlar yapılması durumunda yine el terminalleri ile nakil işlemleri yapılabilmektedir. Herhangi bir anda depo durumu gözlenerek müşteri, sipariş, kalite, desen, ebat gibi pek çok kriter verilerek ürünlerin miktarları ve raf takibi ysapılıyorsa bulunduğu rafların bilgileri listelenebilir.

Sevkiyat işlemleri

Müşteri bazında sevkiyatı yapılacak siparişler bir araya toplanarak sevk planı hazırlanır. Sevk planları tek bir nakliye aracı ile taşınamayacak olabilir. Bu durumda sevk planı içerisinde her bir nakliye aracı için bir yükleme numarası oluşturulur. Yükleme numaraları ile oluşturulan kayıtlara nakliye aracı, şoförü ve konteynıra ait bir takım bilgileri de girilebilir. 

Sevk planları hazırlandıktan sonra el terminali ile yükleme işlemine başlamak için yükleme numarası girilir ve halılar el terminali ile okutularak araca yerleştirilir. Bu aşamada sevk planında olmayan ürünler okutulduğunda hem sesli hem de görsel olarak uyarı mesajları çıkartılır. Böylece kullanıcılar hatalı yüklemelere karşı uyarılmış olur. Yükleme işlemi bitirildikten sonra çeki listesi oluşturma aşamasına geçilebilir. Yükleme işlemleri devam ediyorken sevkiyat sorumlusu herhangi bir araca ne kadar halı konulduğunu anlık olarak görüp takip edebilir.

İşlemi tamamlanan yüklemeler için sevkiyat birimi yetkilisi hata kontrollerini yapar. Herhangi bir problem olmaması durumunda çeki listesi oluşturulur. Bu aşamadan sonra süreç irsaliye ve fatura düzenlenmesi şeklinde standart olarak devam eder.

Kalite kontrol süreçleri

Kalite kontrol ekibi tarafından yapılan rutin kontrollerde uygunsuzluk tespit edilen halılar el terminali ile kayıt altına alınır. Tespit edilen hatanın ana kaynağı, hatanın ne olduğu hangi üretim safhası ile ilgili olduğu gibi bilgiler girilir. Bu sayede herhangi bir anda hangi hata tiplerinde ne kadar kayıplar yaşanmış kolaylıkla raporlanabilir. Ayrıca kalite kontrol deposundaki halıların miktarsal takipleri de yapılabilmektedir.

İplik depo takibi

Üretilen veya dışarıdan satınalınan iplik paletleri etiketlenerek girişleri yapılır. Eğer üretimden giriş yapılacaksa Model ERP’ye entegre edilmiş bir teraziden veriler otomatik okunur ve etiket otomatik olarak basılır. El terminalleri ile nakil işlemleri yapılabilir. Özellikle cağlık alanına götürülecek iplikler tezgah balı okutularak çıkışı yapılır. Böylece istenilen dönemlerde tezgahlara gönderilen iplikler raporlanabilir. Ayrıca el terminalleri ile sayım işlemleri yapılarak kaydi ve fiili durum karşılaştırmaları yapılabilir ve buna göre stok düzeltmeleri otomatik olarak oluşturulabilir.

Hammadde ihtiyaç planlaması (MRP)

Halı firmalarına özel olarak geliştirilen MRP sisteminde iplik tüketimleri ve diğer hammaddeler dikkate alınır. İplik tüketimleri en ince hesaplamaları düzgün bir şekilde yapan Weavelink Yarn Consumption modülünden alınır ve veri tabanına kaydedilir. Diğer hammaddeler ise Model ERP içerisinde reçetelerde tanımlanır. Bu sayede herhangi bir siparişe ait hammdde ihtiyaçları otomatik olarak belirlenebilir.

Back To Top