Skip to content

Ön Sipariş Giriş

Halı fabrikalarındaki siparişlerin takibini yapan uygulamadır.

Uygulama özellikleri

Kontrol

Desen, zemin, palet kontrolü yapılmaktadır.

Raporlama

Sipariş onay aşamalarının raporları sunulmaktadır.

Yönetim

Müşteri sipariş ilişkileri yönetimi gerçekleştirilir.

Excel Desteği

Excel formu üzerinde sistem entegre edilmektedir.

Analiz

Sipariş bazlı analiz çalışması gerçekleştirilir.

Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı yönetim paneli ile yetkili kişi işlemlerini gerçekleştirir.

Halı fabrikalarında, sipariş girişi yapılarak siparişlerin takibini hızlı ve kontrol mekanizması yapılmasını sağlayan sektörel bir programdır.

Back To Top