Skip to content

İplik Üretim ERP

Model ERP, halı sektörünün en gelişmiş ERP sistemini sunmaktadır. Firmalara kurumsal disiplin kazandıran proje üretir.

İplik stok kartlarına ait bilgiler

İpliğin cinsi, türü, dtex, renk adı, renk kodu, flament gibi ipliğe ait bilgilerin parametrik bir şekilde tanımlanması sağlar. Bu teknik özellikler Model ERP üzerinde stok kartlarını oluşturacak boyutlar halinde tanımlanır. Belirlenen boyutlara ait içerikler doldurulur. Stok kartı açma esnasında belirlenen boyut içerikleri seçilerek stok kartı oluşturulur.

Hammadde ihtiyaç planlaması (MRP)

Halı firmalarına özel olarak geliştirilen MRP sisteminde iplik tüketimleri ve diğer hammaddeler dikkate alınır. İplik tüketimleri en ince hesaplamaları düzgün bir şekilde yapan Weavelink Yarn Consumption modülünden alınır ve veri tabanına kaydedilir. Diğer hammaddeler ise Model ERP içerisinde reçetelerde tanımlanır. Bu sayede herhangi bir siparişe ait hammdde ihtiyaçları otomatik olarak belirlenebilir.

Müşteri bazında, müşteri grubu bazında veya genel bazda yapılabilecek barkod tasarımları

Özellikle yurtdışı siparişleri müşteriye özel olmaktadır. Halıların sırtlarına basılacak barkod etiketleri, bez etiketler veya tepe barkodları müşteriye özel olabilmektedir. Yurtiçi piyasada ise etiket tasarımları tek olsa da etiketler üzerinde müşteri bilgileri veya siparişe ait bazı bilgiler gerekmektedir. Bu ve benzeri nedenlerden ötürü çok sayıda barkod etiket şablonları tasarlanması ve bunların bazen müşteri, bazen müşteri grupları ile eşleştirilmesi ve siparişte seçilebiliyor olması gerekmektedir. Sık sık barkod etiket tasarımı yapılması gerektiğinden dolayı barkod etiket tasarımlarının görsel bir araçla sürükle bırak mantığı ile yapılabilmesi büyük kolaylık sağlamaktadır.

Mamül depo takibi

Sevkiyata hazır hale gelmiş ürünler mamul depo girişinde kablosuz el terminalleri ile okutularak kayıtlara girişi sağlanır. Mamul depoda raf takibi yapılmak istenirse barkodları okutulan halıların yerleştirildikleri raf bilgisi de el terminaline girilir. Raftan rafa aktarımlar yapılması durumunda yine el terminalleri ile nakil işlemleri yapılabilmektedir. Herhangi bir anda depo durumu gözlenerek müşteri, sipariş, kalite, desen, ebat gibi pek çok kriter verilerek ürünlerin miktarları ve raf takibi yapılıyorsa bulunduğu rafların bilgileri listelenebilir.

Sevkiyat işlemleri

Müşteri bazında sevkiyatı yapılacak siparişler bir araya toplanarak sevk planı hazırlanır. Sevk planları tek bir nakliye aracı ile taşınamayacak olabilir. Bu durumda sevk planı içerisinde her bir nakliye aracı için bir yükleme numarası oluşturulur. Yükleme numaraları ile oluşturulan kayıtlara nakliye aracı, şoförü ve konteynıra ait bir takım bilgileri de girilebilir. 

Sevk planları hazırlandıktan sonra el terminali ile yükleme işlemine başlamak için yükleme numarası girilir. Bu aşamada sevk planında olmayan ürünler okutulduğunda hem sesli hem de görsel olarak uyarı mesajları çıkartılır. Böylece kullanıcılar hatalı yüklemelere karşı uyarılmış olur. Yükleme işlemi bitirildikten sonra çeki listesi oluşturma aşamasına geçilebilir.

İşlemi tamamlanan yüklemeler için sevkiyat birimi yetkilisi hata kontrollerini yapar. Herhangi bir problem olmaması durumunda çeki listesi oluşturulur. Bu aşamadan sonra süreç irsaliye ve fatura düzenlenmesi şeklinde standart olarak devam eder.

Kalite kontrol süreçleri

Kalite kontrol ekibi tarafından yapılan rutin kontrollerde uygunsuzluk tespit edilen halılar el terminali ile kayıt altına alınır. Tespit edilen hatanın ana kaynağı, hatanın ne olduğu hangi üretim safhası ile ilgili olduğu gibi bilgiler girilir. Bu sayede herhangi bir anda hangi hata tiplerinde ne kadar kayıplar yaşanmış kolaylıkla raporlanabilir. Ayrıca kalite kontrol deposundaki halıların miktarsal takipleri de yapılabilmektedir.

İplik depo takibi

Üretilen veya dışarıdan satınalınan iplik paletleri etiketlenerek girişleri yapılır. Eğer üretimden giriş yapılacaksa Model ERP’ye entegre edilmiş bir teraziden veriler otomatik okunur ve etiket otomatik olarak basılır. El terminalleri ile nakil işlemleri yapılabilir. Özellikle cağlık alanına götürülecek iplikler tezgah balı okutularak çıkışı yapılır. Böylece istenilen dönemlerde tezgahlara gönderilen iplikler raporlanabilir. Ayrıca el terminalleri ile sayım işlemleri yapılarak kaydi ve fiili durum karşılaştırmaları yapılabilir ve buna göre stok düzeltmeleri otomatik olarak oluşturulabilir.

Back To Top